4 Ağustos 2020 Salı

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasını Etkileyen Hususlar

Emperyalist tutumları sonunda zenginleşen Avrupa devletleri ekonomik, bilimsel ve siyasal üstünlüğü arttırıp, sömürgecilik hareketini geliştirerek güçsüz ülkeleri nüfuzları altına almışlardır.

Milli Bağımsızlık

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte milli bağımsızlık da tam olarak ilan edilmiştir. Türk milletinin gelişmesini engelleyen sebeplerden biri olan kapitülasyonlar, milletin bağımsızlığına gölge düşürecek...

Yurtta Barış Dünyada Barış

Osmanlı Devleti yüzyıllarca fetih hareketleriyle üç kıtaya egemen olmuştur. Egemenlik alanı genişledikçe koruyuculuğu ve sorumluluğu artmıştır. Hâkimiyeti altındaki yerlere hizmet götürmüş, kapitülasyon...

Atatürkçülüğün Bir Dünya Görüşü Olarak Benimsenmesi

Atatürkçü dünya görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel olmasını ve belirli bir kalıptan...

Rasattepe

Rasattepe, Anıtkabir’in yapılacağı mevki olarak belirlenmesinde inşaat mühendisi milletvekili Mithat Aydın’ın çabası ve teklifi ile gerçekleşti. Mithat Aydın tepenin kentsel morfoloji açısından...

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürkçülüğün Bir Dünya Görüşü Olarak Benimsenmesi

Atatürkçü dünya görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel olmasını ve belirli bir kalıptan...

Atatürk’ün Vefatının Basındaki Yeri

Tarihin hiç kimsenin eseri olamayacağı gerçeği, bir liderin büyüklüğü, bütün insanlığın malı olan bu tarih içinde misyonunu iyi kullanmayı başarmasıyla...

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

Atatürk’ü etkileyen en önemli kişi Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim...

Atatürk Dönemi Fikir Hareketleri

Devleti Nasıl Kurtarabiliriz? Osmanlı Devleti yöneticileri batının gelişmeleri karşısında orduda ve devlet idaresinde reform yaparak askeri teşkilatı güçlendirdiler....

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasını Etkileyen Hususlar

Emperyalist tutumları sonunda zenginleşen Avrupa devletleri ekonomik, bilimsel ve siyasal üstünlüğü arttırıp, sömürgecilik hareketini geliştirerek güçsüz ülkeleri nüfuzları altına almışlardır.

Atatürkçülüğün Doğuşu

Osmanlı Devlet yapısının çökmesinden sonra yeni değerler bütününe ve yeni bir hayat tarzına ihtiyaç vardı. 1923 yılında dünya milletleri arasında bağımsız hüviyetiyle...

Atatürk’ün Evrenselliği

Atatürkçü Düşünce Sisteminde, Türk İnkılâbı ve ilkeleri ulusal olduğu kadar evrenselliği de bünyesinde taşımaktadır. Atatürkçülük’teki tam bağımsızlık inancı ve ideali bir çok...

Atatürk, Vatansever, Milliyetçi ve Barışçıdır

Atatürk'e göre milleti, kan birliğinden çok, ülkü ve kültür birliğinin oluşması ortaya çıkarmaktadır. Eğer bir ülkede yaşayan insanlar arasında, dil, kültür, ülkü...

Bütünleyici İlkeler

Yurtta Barış Dünyada Barış

Osmanlı Devleti yüzyıllarca fetih hareketleriyle üç kıtaya egemen olmuştur. Egemenlik alanı genişledikçe koruyuculuğu ve sorumluluğu artmıştır. Hâkimiyeti altındaki yerlere hizmet götürmüş, kapitülasyon...

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Atatürk ilkelerinin temel niteliklerinden biri de sevgi, insanlık sevgisi ve insanların birbirini sevmesidir. Ona göre, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmanın yolu...

Milli Bağımsızlık

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte milli bağımsızlık da tam olarak ilan edilmiştir. Türk milletinin gelişmesini engelleyen sebeplerden biri olan kapitülasyonlar, milletin bağımsızlığına gölge düşürecek...

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bir bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi demektir. Atatürk böyle bir toplum düşünmüş...

Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet, milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyetle birlikte Türk milleti bir kişinin, ailenin veya hanedanın etkisinden çıkıp kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Millet,...

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bir bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi demektir. Atatürk böyle bir toplum düşünmüş...

İnkılâpçılık

İnkılâpçılık, dünyada olup bitenden haberdar olmak kendini ona göre ayarlamaktır. İnkılâpçılık dünyada var olan teknolojiyi, bilimsel değerleri yakalamak ve hatta dünya seviyesinin...

Anektod

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Yönü

Mustafa Kemal Atatürk bir işe başlamadan önce o işin etraflıca düşünüldükten sonra yapılmasını isterdi. Esasen Mustafa Kemal, askerî konularda, henüz çok genç...

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Atatürk’e Suikast Girişimi

Hacı Sami ve Çetesi 24 Ağustos 1927 günü Yüzelliliklerden Hacı Sami ve çetesi Kuşadası civarında Anadolu sahillerine çıkarak,...

Anıtkabir

Rasattepe’nin Özellikleri

Anıtkabir’in 17 Ocak 1939 tarihinde CHP Meclis Grup toplantısında Rasattepe’de yapılması kararlaştırıldı. Rasattepe üzerinde tek katlı rasat (meteoroloji) istasyonu bulunduğundan tepeye Rasattepe...

Anıtkabir Yeri İçin Sözlü Vasiyet Tartışması

Anıtkabir yapılacak yere siyasi yetkililer karar verecekti. Ancak Atatürk’ün bir yazılı vasiyetnamesi vardı. Vasiyetnamede kabir yeri ile...

Anıtkabir için Yer Seçim Süreci ve Tartışmaları

29 Kasım 1938 günü Başbakan Bayar’ın yaptığı açıklamaya uygun olarak Anıtkabir inşaatının yapılacağı yerin tespiti için özel bir komisyon kuruldu.

Rasattepe

Rasattepe, Anıtkabir’in yapılacağı mevki olarak belirlenmesinde inşaat mühendisi milletvekili Mithat Aydın’ın çabası ve teklifi ile gerçekleşti. Mithat Aydın tepenin kentsel morfoloji açısından...

Tarih

Onuncu Yıl Nutku

Türk Milleti! Kurtuluş Şavaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!

Türkiye’de Laiklik Süreci

Laiklik kavramı hakkında Mustafa Kemal Atatürk, “Türk tarihinin en eski devirlerine bakılırsa görülür ki, Türk milleti din, inanç ile devlet ve siyaset...

Atatürk’ün Yol Arkadaşlarının Saltanatın Kaldırılmasına Yaklaşımı

Saltanat’ın Kaldırılması Konusunda Yol Arkadaşlarının Tavrı Mustafa Kemal Paşa ile Milli Mücadele süresince birlikte hareket ettiği yol arkadaşları...

Atatürk’ün Yol Arkadaşları Cumhuriyet’in İlanı’nı Nasıl Karşıladı?

Kâzım Karabekir Paşa'nın Endişeleri Cumhuriyet’in ilan edilmesinden iki yıl önce, Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf gönderilmişti. 1921 yılında...