ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Bütünleyici Atatürk İlkeleri

Bütünleyici Atatürk İlkelerini aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bilimsellik ve AkılcılıkÇağdaşlık ve Batılılaşmaİnsanlık ve İnsan SevgisiMilli Birlik ve Beraberlik, Ülke BütünlüğüMilli EgemenlikÖzgürlük ve BağımsızlıkYurtta...

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk ilke ve İnkılapları, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkarak süreç içerisinde zamanla şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında genellikle Milliyetçilik ve Halkçılık ön plandayken, Cumhuriyetin ilanıyla...

Devletçilik

Millet, devleti kurar ve devlet de milletin güvenliğini ve adaletini sağlar. İç ve dış işlerini düzene koyar. Bu işleri millet yapamaz, milletin menfaatleri doğrultusunda...

İnkılâpçılık

İnkılâpçılık, dünyada olup bitenden haberdar olmak kendini ona göre ayarlamaktır. İnkılâpçılık dünyada var olan teknolojiyi, bilimsel değerleri yakalamak ve hatta dünya seviyesinin üzerine çıkmaktır....

ANIT

KABİR

Anıtkabir İnşaat Süreci

Anıtkabir inşaat sürecine, 1 Haziran 1944 tarihinde başlanması ve kamulaştırılma çalışmaları için Bayındırlık Bakanlığı'na ilk etapta 1.000.000 TL ödenek tahsis edildi. 4 Temmuz 1944...

Atatürk'ün Anıları

Atatürk’e Suikast Girişimi

Atatürk'e suikast girişiminin baş sorumlusunun Çerkez Ethem olduğu bilinmektedir. Bu suikast girişiminden her ne kadar sonuç alınamamış ve ortada böyle bir suç olmadığı hissi...

mustafa kemal atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Yönü

Mustafa Kemal Atatürk bir işe başlamadan önce o işin detaylı düşünüldükten sonra yapılmasını isterdi. Esasen Mustafa Kemal, genç yaşta bir asker iken askeri...

TARİH

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi, Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile...