Anıtkabir

Anıtkabir’in Mimari Özellikleri

Anıtkabir'in mimari özelliklerinin ortaya çıkmasına doğrudan katkı sağlayan en önemli husus Atatürk'ün vefatından sonra "İkinci Ulusal Mimarlık Döneminin'' başlamasıdır. Anıtkabir'in mimari özelliklerinde görüldüğü gibi...

Anıtkabir Yeri İçin Atatürk’ün Vasiyetnamesi

Anıtkabir Yeri İçin Atatürk'ün Vasiyetnamesi var mı? yok mu? Bu hususta Atatürk vasiyetnamesini hastalığının ağırlaştığı bir dönemde, 5 Eylül 1938 günü kendi el yazısıyla...

Anıtkabir’de Bulunan Kuleler

Anıtkabir'de bulunan kulelerin her biri Ata'nın hayatından ve Milli Mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatmak için ziyaretçilere kapsamlı bilgi verir. Anıtkabir'de bulunan kulelerin sayısı 10'dur. Anıtkabirde...

Anıtkabir yeri Rasattepe

Anıtkabir yeri Rasattepe olarak belirlenmeden önce Başbakan Bayar’ın talimatıyla yerin tespiti için özel bir komisyon kuruldu. Anıtkabir yeri Rasattepe olarak belirlenmeden önce Ankara Kalesi,...

Atatürk'ün Anıları

Atatürk ve Dünyadaki Müslümanların Geri Kalışı

Atatürk evrensel kişiliğiyle tam bir dünya insanıydı. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun acı çeken ulusların karşı karşıya oldukları sorunlara ilgi duymuş ve o sorunların...

TARİH

llgın Manevraları

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde (llgın Manevraları)...

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Devletçilik

Millet, devleti kurar ve devlet de milletin güvenliğini ve adaletini sağlar. İç ve dış işlerini düzene koyar. Bu işleri millet yapamaz, milletin menfaatleri doğrultusunda...

mustafa kemal atatürk

Atatürk’ün Evrenselliği

Atatürkçü Düşünce Sisteminde, Türk İnkılâbı ve ilkeleri ulusal olduğu kadar evrenselliği de bünyesinde taşımaktadır. Atatürkçülükteki tam bağımsızlık inancı ve ideali bir çok ulusun tam...

Ulusal Siyaset ve İnkılâp

Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset; Ulusal sınırlarımızın içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, Ulus...

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

Atatürk’ü etkileyen düşünürlerden en önemli kişilik Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim olarak...

Atatürk’ün Vefatının Basındaki Yeri

Atatürk’ün vefatının basındaki yeri ile ilgili kaleme alınan yazıların çoğunda “Gazi Mustafa Kemal Türkiyesi”, “Mustafa Kemal’in Türkiyesi”, “Atatürk’ün Türkiyesi” gibi başlıklar yer almıştır. Atatürk’ün...