Anıtkabir

Paul Bonatz ve Anıtkabir

Paul Bonatz, 1942 yılında Anıtkabir yarışması için Türkiye'ye gelmesi Türk mimarlar üzerindeki etkisi açısından son derece kritiktir. Yarışmanın ana gayesi olarak tasarlanması istenen Anıtkabir...

Anıtkabir yeri Rasattepe

Anıtkabir yeri Rasattepe olarak belirlenmeden önce Başbakan Bayar’ın talimatıyla yerin tespiti için özel bir komisyon kuruldu. Anıtkabir yeri Rasattepe olarak belirlenmeden önce Ankara Kalesi,...

Anıtkabir Yeri İçin Atatürk’ün Vasiyetnamesi

Anıtkabir Yeri İçin Atatürk'ün Vasiyetnamesi var mı? yok mu? Bu hususta Atatürk vasiyetnamesini hastalığının ağırlaştığı bir dönemde, 5 Eylül 1938 günü kendi el yazısıyla...

Anıtkabir’deki İçecek Otomatları

Anıtkabir'deki içecek otomatlarının kaldırılması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan "Otomatları...

Atatürk'ün Anıları

Atatürk’ün Cenaze Töreni

Atatürk'ün cenaze törenine, 21 Kasım 1938’de Ankara’da yapılmasına karar verilmiştir. İstanbul’da yaşayan vatandaşların saygısını sunması için Atatürk’ün naaşı üç gün Dolmabahçe Muayede Salonu’nda kaldıktan...

TARİH

Kazım Karabekir’in Dünya Görüşü

Kazım Karabekir'in toplumsal değişime ilişkin görüşlerinin muhafazakar sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Atılacak yenilik adımlarının toplumun kültürel yapısıyla örtüşen ve zamana yayılarak yapılmasını istemiştir. Başka...

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Bütünleyici Atatürk İlkeleri

Bütünleyici Atatürk İlkelerini aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bilimsellik ve AkılcılıkÇağdaşlık ve Batılılaşmaİnsanlık ve İnsan SevgisiMilli Birlik ve Beraberlik, Ülke BütünlüğüMilli EgemenlikÖzgürlük ve BağımsızlıkYurtta...

mustafa kemal atatürk

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

Atatürk’ü etkileyen düşünürlerden en önemli kişilik Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim olarak...

Atatürk’ün Vatanseverliği

Atatürk'e göre milleti, kan birliğinden çok, ülkü ve kültür birliğinin oluşması ortaya çıkarmaktadır. Eğer bir ülkede yaşayan insanlar arasında, dil, kültür, ülkü ve çıkar...

Atatürk’ün Evrenselliği

Atatürkçü Düşünce Sisteminde, Türk İnkılâbı ve ilkeleri ulusal olduğu kadar evrenselliği de bünyesinde taşımaktadır. Atatürkçülükteki tam bağımsızlık inancı ve ideali bir çok ulusun tam...

Atatürkçülük

Atatürkçülük görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık ilkesi sayesinde yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel ve belirli bir kalıptan kurtarılması ...