Anıtkabir

Anıtkabir’de Bulunan Kuleler

Anıtkabir'de bulunan kulelerin her biri Ata'nın hayatından ve Milli Mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatmak için ziyaretçilere kapsamlı bilgi verir. Anıtkabir'de bulunan kulelerin sayısı 10'dur. Anıtkabirde...

Paul Bonatz ve Anıtkabir

Paul Bonatz, 1942 yılında Anıtkabir yarışması için Türkiye'ye gelmesi Türk mimarlar üzerindeki etkisi açısından son derece kritiktir. Yarışmanın ana gayesi olarak tasarlanması istenen Anıtkabir...

Anıtkabir’deki İçecek Otomatları

Anıtkabir'deki içecek otomatlarının kaldırılması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan "Otomatları...

Anıtkabir Yeri İçin Atatürk’ün Vasiyetnamesi

Anıtkabir Yeri İçin Atatürk'ün Vasiyetnamesi var mı? yok mu? Bu hususta Atatürk vasiyetnamesini hastalığının ağırlaştığı bir dönemde, 5 Eylül 1938 günü kendi el yazısıyla...

Atatürk'ün Anıları

Neden Atatürk?

İsimler; bireylerin kimlikleri olmanın yanında onların hangi ulusa mensup olduğunu da yansıtan bir işleve sahiptir. Bu nedenle ulusların geleceğe uzanan boyutunda çok önemlidir. Geçmişte...

TARİH

Cumhuriyet Fikri

Cumhuriyetin fikrinin ortaya çıkışı başka bir deyimle tohumları Tanzimat'la birlikte atılmıştır. Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler tarafından nakış gibi işlenmiştir. Milli Mücadele yıllarında fiilen...

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Bütünleyici Atatürk İlkeleri

Bütünleyici Atatürk İlkelerini aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bilimsellik ve AkılcılıkÇağdaşlık ve Batılılaşmaİnsanlık ve İnsan SevgisiMilli Birlik ve Beraberlik, Ülke BütünlüğüMilli EgemenlikÖzgürlük ve BağımsızlıkYurtta...

mustafa kemal atatürk

Ulusal Siyaset ve İnkılâp

Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset; Ulusal sınırlarımızın içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, Ulus...

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

Atatürk’ü etkileyen düşünürlerden en önemli kişilik Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim olarak...

Kemalist İdeoloji Nedir

Kemalist ideoloji nedir? sorusunun en güzel cevabı, 9 Mayıs 1935'te Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayında, Cumhuriyet yönetiminin en iyi devlet...

Atatürk’ün Vefatının Basındaki Yeri

Atatürk’ün vefatının basındaki yeri ile ilgili kaleme alınan yazıların çoğunda “Gazi Mustafa Kemal Türkiyesi”, “Mustafa Kemal’in Türkiyesi”, “Atatürk’ün Türkiyesi” gibi başlıklar yer almıştır. Atatürk’ün...