Anıtkabir Erkek ve Kadın Heykel Grupları

Hürriyet Kulesi’nin önünde, Hüseyin Anka Özkan tarafından yapılan ve üç erkekten oluşan bir heykel grubu yer alır.

Anıtkabir Erkek Heykel Grubunun Anlamı

Erkek Heykel Grubu

Bu heykeller, “Türk erkeklerinin Atatürk’ün ölümünden duydukları derin acıyı” ifade etmektedir. Bir kaide üzerine yerleştirilmiş olan heykellerden sağdaki miğferli, kaputlu ve rütbesiz olanı Türk askerini, onun yanındaki kitap tutanı Türk gençlerini ve aydınlarını, gerisindeki yün başlıklı, keçe yamçılı ve sol elinde tuttuğu bir sopası olanı ise Türk halkını temsil etmektedir.

Anıtkabir Kadın Heykel Grubunun Anlamı

İstiklâl Kulesi’nin önünde, yine Hüseyin Anka Özkan tarafından yapılan ve üç kadından oluşan bir heykel grubu bulunur. Bu heykeller, “Türk kadınlarının Atatürk’ün ölümünden duydukları derin acıyı” ifade etmektedir.

Kadın Heykel Grubu

Bir kaide üzerine oturtulmuş millî kıyafetler içindeki heykellerden en soldan ikisi, yere kadar uzanan ve Türkiye’nin bereketini temsil eden, başak demetlerinden meydana gelen birer çelenk tutmaktadırlar.

Sağdaki heykel, ileri uzattığı elindeki tasla Atatürk’e tanrıdan rahmet dilemekte, ortadaki heykeldeki kadın ise ağladığı yüzünü bir eliyle kapatmaktadır.

Her iki heykel grubu da, 1 m. yüksekliğindeki kaideleri dahil olmak üzere yaklaşık 6 metredir.

Yorum yapın