18.2 C
New York kenti
Perşembe, Ekim 22, 2020

Buy now

Anıtkabir Yeri İçin Öneriler

Atatürk’ün vefatından sonra kabir yeri konusunu basında tartışma ve çeşitli yazılar kaleme alındı. Hükümet, Atatürk’ün vefatından üç gün sonra Anıtkabir yaptırma kararını açıkladı.

Kabir Yeri ile ilgili İddialar

10 Kasım 1938 tarihli Kurun Gazetesinde, Atatürk’ün nereye gömüleceğinin henüz belli olmadığı, bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin vereceği belirtilerek kamuoyunda önerilen kabir yerlerini şu şekilde aktarmaktadır: Umumi arzu bu konuda muhteliftir. Mezarının Çankaya Köşkünün yanında, Ankara Kalesinin ortasında, eski Meclis Binası bahçesinde, Atatürk parkında yahut Orman Çiftliğinden birinde yapılması muhtemeldir.

Tan Gazetesi de muhtemel kabir yerlerini; Çankaya Köşkü yanı, Ankara Kalesi’nin ortası, Meclis Eski Binasının Bahçesinde ya da Orman Çiftliği olarak sıralamaktadır.

15 Kasım 1938 tarihli Akşam gazetesi ise, Atatürk için yapılacak Anıtkabir’in, Etnografya Müzesi’nin bulunduğu sırtta yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu aceleci ve erken haber, doğru değildi.

Halktan, Kabir yeri konusunda Meclise, Hükümet’e ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne öneriler de gelmekteydi. Üzerinde en çok durulan yerler, Çankaya ve Ankara Kalesi idi. Bu önerilerden en ilgi çekici olanı, Kütahya’nın Gediz ilçesinden Hamza Cier ve arkadaşlarının TBMM’ye gönderdikleri dilekçede belirtiliyordu. Hamza Cier ve arkadaşları Atatürk’ün naaşının Çankaya’da Altın bir muhafaza içinde saklanmasını öneriyorlardı.

Kabir yeri konusunda bir başka öneri ise, Yozgat Milletvekili Sırrı İçöz’den geldi. 14 Kasım 1938’de, Atatürk’ün cenaze programı için yapılacak harcamalara ilişkin kanunun Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde söz alan Sırrı İçöz, kabir yeri olarak Ankara Kalesini şu sözlerle önerdi:Atatürk’ün mübarek naaşı muvakkaten, kati surette kabri taayyün edinceye kadar, müzede kalacaktır. Halk Atatürk’ü sağlığında başında taşıdı ve onun maneviyatında da daima başında görmek istiyor. Hem de mübarek kabirlerinin Ankara’nın hiçbir noktasından aşağıda yapılmasına razı değiliz. Kalenin ortasında yüksek bir yere yapılacak makamı mahsusasına defnedilsin ve uzaktan en evvel görenler ona tazim ile eğilsin. İcabederse bütün malımızı, mülkümüzü de bu uğurda feda edebiliriz. Bütün arzumuz budur.

Ankara Kalesinin en yüksek yer olması nedeniyle Atatürk’ün kabrinin orada yapılmasını isteyen Sırrı İçöz, Mecliste asılı bulunan Egemenlik Ulusundur yazısının altına Atatürk büstü konulmasını, ayrıca Atatürk’ün kabri için tüm vilayetlerden toprak getirilmesini de önerdi. Meclis görüşmesine verilen aradan sonra devam eden konuşmalarda tekrar söz alan Sırrı İçöz, daha önce yaptığı konuşmada verdiği önergeyi şu sözlerle geri çekti:

Muhterem Arkadaşlar; demin kürsüden Atatürk’ün mübarek makamının kale üzerinde yapılması ve şu levhanın altına bir büstünün konulması, sonra vilayetlerden toprak alınarak makamının o topraklarla örtülmesi hakkında ricada bulunmuştum. Beş dakikalık celse tatili esnasında temas ettiğim arkadaşlar, benim şu takrirdeki arzularımı daha şümullü olarak yerine getireceklerini buyurdular. Binaenaleyh, takririmi geri alıyorum.

Milletvekili Sırrı İçöz, Meclis Genel Kurulu’nda Anıtkabir yeri için verdiği önergeyi geri çekti. Anıtkabir yer tespitinin kararı, komisyonların yapacağı toplantıların sonunda netleşecekti.

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir....