Anıtkabir

Paul Bonatz ve Anıtkabir

Paul Bonatz, 1942 yılında Anıtkabir yarışması için Türkiye'ye gelmesi Türk mimarlar üzerindeki etkisi açısından son derece kritiktir. Yarışmanın ana gayesi olarak tasarlanması istenen Anıtkabir...

Anıtkabir için Yer Seçim Süreci ve Tartışmaları

29 Kasım 1938 günü Başbakan Bayar’ın yaptığı açıklamaya uygun olarak Anıtkabir inşaatının yapılacağı yerin tespiti için özel bir komisyon kuruldu. Komisyon Kurulması Bu komisyon; Başbakanlık Müsteşarı...

Anıtkabir Yeri İçin Sözlü Vasiyet Tartışması

Anıtkabir yapılacak yere siyasi yetkililer karar verecekti. Ancak Atatürk’ün bir yazılı vasiyetnamesi vardı. Atatürk, vasiyetnamesini hastalığının ağırlaştığı bir dönemde, 5 Eylül 1938 günü kendi...

Anıtkabir Yeri İçin Öneriler

Atatürk’ün vefatından sonra kabir yeri konusunu basında tartışma ve çeşitli yazılar kaleme alındı. Hükümet, Atatürk’ün vefatından üç gün sonra Anıtkabir yaptırma kararını açıkladı. Kabir Yeri...

Rasattepe

Rasattepe, Anıtkabir’in yapılacağı mevki olarak belirlenmesinde inşaat mühendisi milletvekili Mithat Aydın’ın çabası ve teklifi ile gerçekleşti. Mithat Aydın tepenin kentsel morfoloji açısından alternatifler arasında...

Rasattepe’nin Özellikleri

Anıtkabir’in 17 Ocak 1939 tarihinde CHP Meclis Grup toplantısında Rasattepe’de yapılması kararlaştırıldı. Rasattepe üzerinde tek katlı rasat (meteoroloji) istasyonu bulunduğundan tepeye Rasattepe denmiştir. Rasattepe...

Bu Yazılarda İlgi ÇekiciTavsiye
Mutlaka Okumalısın

Onuncu Yıl Nutku

29 Ekim 1933 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk...

Paul Bonatz ve Anıtkabir

Paul Bonatz, 1942 yılında Anıtkabir yarışması için Türkiye'ye gelmesi...

Atatürk’ün İnebolu Şapka Nutku

Atatürk’ün İnebolu Şapka Nutku (27 Ağustos 1925) "Hanım ve Bey...