Anıtkabir

Paul Bonatz ve Anıtkabir

Paul Bonatz, 1942 yılında Anıtkabir yarışması için Türkiye'ye gelmesi Türk mimarlar üzerindeki etkisi açısından son derece kritiktir. Yarışmanın ana gayesi olarak tasarlanması istenen Anıtkabir kompleksi ideolojik açıdan temsiliyetin temsiliyetidir, bu nedenle Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli mimarisi olarak anılacak...

Anıtkabir için Yer Seçim Süreci ve Tartışmaları

29 Kasım 1938 günü Başbakan Bayar’ın yaptığı açıklamaya uygun olarak Anıtkabir inşaatının yapılacağı yerin tespiti için özel bir komisyon kuruldu. Komisyon Kurulması Bu komisyon; Başbakanlık Müsteşarı Kemal Gedeleç başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığından General Sabit ve Hakkı, Bayındırlık Bakanlığından Yapı İşleri Genel...

Anıtkabir Yeri İçin Sözlü Vasiyet Tartışması

Anıtkabir yapılacak yere siyasi yetkililer karar verecekti. Ancak Atatürk’ün bir yazılı vasiyetnamesi vardı. Atatürk, vasiyetnamesini hastalığının ağırlaştığı bir dönemde, 5 Eylül 1938 günü kendi el yazısıyla yazdı. 6 Eylül 1938 günü, İstanbul Altıncı Noteri İsmail Kunter, Dolmabahçe Sarayı’na çağrıldı....

Anıtkabir Yeri İçin Öneriler

Atatürk’ün vefatından sonra kabir yeri konusunu basında tartışma ve çeşitli yazılar kaleme alındı. Hükümet, Atatürk’ün vefatından üç gün sonra Anıtkabir yaptırma kararını açıkladı. Kabir Yeri ile ilgili İddialar 10 Kasım 1938 tarihli Kurun Gazetesinde, Atatürk’ün nereye gömüleceğinin henüz belli olmadığı, bu...

Rasattepe

Rasattepe, Anıtkabir’in yapılacağı mevki olarak belirlenmesinde inşaat mühendisi milletvekili Mithat Aydın’ın çabası ve teklifi ile gerçekleşti. Mithat Aydın tepenin kentsel morfoloji açısından alternatifler arasında en uygun yer olduğunu belirtmiştir. Anıtkabir'in yeri ile ilgili olarak karar alma sürecinde Başbakanlık Müsteşarının...

Rasattepe’nin Özellikleri

Anıtkabir’in 17 Ocak 1939 tarihinde CHP Meclis Grup toplantısında Rasattepe’de yapılması kararlaştırıldı. Rasattepe üzerinde tek katlı rasat (meteoroloji) istasyonu bulunduğundan tepeye Rasattepe denmiştir. Rasattepe bölgesi Anıtkabir için seçilince buraya yapılması planlanan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bina projesi iptal edildi....

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile olmuştur. Türkiye...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı büyük toprak...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde bulunmuştur. Atatürk...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir. İngilterenin Yunan...