More

  Atatürk İlkeleri

  Bilimsellik ve Akılcılık

  Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma çabalarında hep okumayı, çalışmayı, öğrenmeyi, aklı kullanmayı ve ilim sahibi olmayı öğütlemiştir. Çünkü Atatürk, geri kalmışlığın sebebinin...

  Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

  Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bir bütün olarak yaşaması içinde hiçbir bölücü, yıkıcı unsura yer vermemesi demektir. Atatürk böyle bir toplum hayal etmiş...

  Milli Bağımsızlık

  Cumhuriyetin ilanıyla birlikte milli bağımsızlık da tam olarak ilan edilmiştir. Türk milletinin gelişmesini engelleyen sebeplerden biri olan kapitülasyonlar, milletin bağımsızlığına gölge düşürecek bütün sonuçlarıyla...

  Milli Egemenlik

  Atatürk, 22 Mayıs 1919 tarihli İstanbul Sadaret Makamına gönderdiği raporda şöyle demiştir: “Millet yekvücut olup hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir.” Buradaki hâkimiyetten...

  Atatürk İlkeleri Hakkında

  Atatürk ilkeleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkarak süreç içerisinde zamanla şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında genellikle Milliyetçilik ve Halkçılık ön plandayken, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte diğer...

  Yurtta Barış Dünyada Barış

  Osmanlı Devleti yüzyıllarca fetih hareketleriyle üç kıtaya egemen olmuştur. Egemenlik alanı genişledikçe koruyuculuğu ve sorumluluğu artmıştır. Hâkimiyeti altındaki yerlere hizmet götürmüş, kapitülasyon denilen ayrıcalıklar...

  Devletçilik

  Millet, devleti kurar ve devlet de milletin güvenliğini ve adaletini sağlar. İç ve dış işlerini düzene koyar. Bu işleri millet yapamaz, milletin menfaatleri doğrultusunda...

  İnkılâpçılık

  İnkılâpçılık, dünyada olup bitenden haberdar olmak kendini ona göre ayarlamaktır. İnkılâpçılık dünyada var olan teknolojiyi, bilimsel değerleri yakalamak ve hatta dünya seviyesinin üzerine çıkmaktır....

  Laiklik

  Laiklik en basit tanımı ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Laiklik, resmi bir devlet dininin bulunmamasıdır. Ayrıca laiklik,...

  Son Makaleler