Bütünleyici Atatürk İlkeleri

bütünleyici atatürk ilkeleri

Bütünleyici Atatürk İlkelerini aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bilimsellik ve Akılcılık Çağdaşlık ve Batılılaşma İnsanlık ve İnsan Sevgisi Milli

Atatürk İlke ve İnkılapları

atatürk ilke ve inkılapları

Atatürk ilke ve İnkılapları, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkarak süreç içerisinde zamanla şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında genellikle Milliyetçilik ve Halkçılık

Devletçilik

Millet, devleti kurar ve devlet de milletin güvenliğini ve adaletini sağlar. İç ve dış işlerini düzene koyar. Bu işleri millet

İnkılâpçılık

İnkılâpçılık, dünyada olup bitenden haberdar olmak kendini ona göre ayarlamaktır. İnkılâpçılık dünyada var olan teknolojiyi, bilimsel değerleri yakalamak ve hatta

Laiklik

Laiklik en basit tanımı ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Laiklik, resmi bir devlet

Halkçılık

Halkçılık ilkesinde sınıf kavramının yeri yoktur. Toplumda sadece meslekler vardır. Her meslek bir diğerine muhtaçtır. Meslekler arasında üstünlük, alçaklık yoktur.

Milliyetçilik

Fransız ihtilaliyle Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik kavramı bir yandan bazı imparatorlukların yıkılmasına bir yandan da birçok milletin esaretten kurtulup kendi

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet, milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyetle birlikte Türk milleti bir kişinin, ailenin veya hanedanın etkisinden çıkıp kendi kendini yönetmeye