Atatürk İlkeleri

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Atatürk ilkelerinin niteliklerinden biri olan sevgi kavramının özünde, insanların karşılıklı olarak birbirine değer vermesi ve yardımlaşma ruhu vardır. Atatürk’e göre millet olarak çağdaş uygarlık...

Bilimsellik ve Akılcılık

Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma çabalarında hep okumayı, çalışmayı, öğrenmeyi, aklı kullanmayı ve ilim sahibi olmayı öğütlemiştir. Çünkü Atatürk, geri kalmışlığın sebebinin...

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bir bütün olarak yaşaması içinde hiçbir bölücü, yıkıcı unsura yer vermemesi demektir. Atatürk böyle bir toplum hayal etmiş...

Milli Bağımsızlık

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte milli bağımsızlık da tam olarak ilan edilmiştir. Türk milletinin gelişmesini engelleyen sebeplerden biri olan kapitülasyonlar, milletin bağımsızlığına gölge düşürecek bütün sonuçlarıyla...

Milli Egemenlik

Atatürk, 22 Mayıs 1919 tarihli İstanbul Sadaret Makamına gönderdiği raporda şöyle demiştir: “Millet yekvücut olup hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir.” Buradaki hâkimiyetten...

Atatürk İlkeleri Hakkında

Atatürk ilkeleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkarak süreç içerisinde zamanla şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında genellikle Milliyetçilik ve Halkçılık ön plandayken, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte diğer...

Yurtta Barış Dünyada Barış

Osmanlı Devleti yüzyıllarca fetih hareketleriyle üç kıtaya egemen olmuştur. Egemenlik alanı genişledikçe koruyuculuğu ve sorumluluğu artmıştır. Hâkimiyeti altındaki yerlere hizmet götürmüş, kapitülasyon denilen ayrıcalıklar...

Devletçilik

Millet, devleti kurar ve devlet de milletin güvenliğini ve adaletini sağlar. İç ve dış işlerini düzene koyar. Bu işleri millet yapamaz, milletin menfaatleri doğrultusunda...

Bu Yazılarda İlgi ÇekiciTavsiye
Mutlaka Okumalısın

Cumhuriyet’in İlanı

1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması sonrasında ülkenin yönetim şekline...

Atatürk’ün Yol Arkadaşları Cumhuriyet’in İlanı’nı Nasıl Karşıladı?

Kâzım Karabekir Paşa'nın Endişeleri Cumhuriyet’in ilan edilmesinden iki yıl önce,...

Kemalist İdeolojinin Temel Nitelikleri

9 Mayıs 1935'te Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin...