Ana Sayfa Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyet’inin çağdaşlaşma rotasını belirleyen, Atatürk Devrimleri’ne temel teşkil eden ve Türk milliyetçiliğini esas alan fikir, düşüncelerin birleşimidir. Atatürkçü düşünce sistemi içinde bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın sentezlenmesidir. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimleri belli bir kalıpta değerlendirilmeyip temelinde daima doğruya ve yararlıya yönelmek vardır. Atatürkçülük konularını araştıran bilim insanları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta incelerler.

Milli Bağımsızlık

Milli Egemenlik

Devletçilik

İnkılâpçılık

Laiklik

Halkçılık

Milliyetçilik

Cumhuriyetçilik

Exit mobile version