More

  Atatürk İlkeleri

  Halkçılık

  Halkçılık ilkesinde sınıf kavramının yeri yoktur. Toplumda sadece meslekler vardır. Her meslek bir diğerine muhtaçtır. Meslekler arasında üstünlük, alçaklık yoktur. İşçinin memura, memurun esnafa,...

  Milliyetçilik

  Fransız ihtilaliyle Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik kavramı bir yandan bazı imparatorlukların yıkılmasına bir yandan da birçok milletin esaretten kurtulup kendi milli hâkimiyetine kavuşmasına sebep...

  Cumhuriyetçilik

  Cumhuriyet, milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyetle birlikte Türk milleti bir kişinin, ailenin veya hanedanın etkisinden çıkıp kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Millet, tebaa veya...

  Son Makaleler