Atatürk İlkeleriBütünleyici İlkelerBilimsellik ve Akılcılık

Bilimsellik ve Akılcılık

-

Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma çabalarında hep okumayı, çalışmayı, öğrenmeyi, aklı kullanmayı ve ilim sahibi olmayı öğütlemiştir. Çünkü Atatürk, geri kalmışlığın sebebinin kültürsüzlük ve bilgisizlik olduğunu anlamıştır. Akla ve bilime uymayan faaliyetleri engellemiştir.

Atatürk Bilimi Rehber Edinmiştir

Atatürk, akılcılığa, bilim ve teknolojiye dayanarak Türk devlet hayatını, ekonomik hayatını ve bunların değerlerini, hedeflerini, toplumsal ve hukuki yapısını, yönetim esaslarını tespit etmiştir. O hep akıl ve mantık kuralları çerçevesinde hareket etmiş, bağnazlığa, hurafelere karşı çıkmıştır. O bu anlayışla çağdaş Türkiye’nin kurulmasını ve gelişmesini sağlamıştır.

Ona göre, Türkiye’nin en mamur, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk sene kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı, orduların sevk ve idaresinde ilim ve fen düsturlarını rehber ittihaz etmektedir. Bu ilke Türkiye’de aklın, mantığın gelişmesine ve bilimsel doğruların ortaya çıkmasına ve bunlara değer verilmesine sebep olmuştur. Türk milletinin bilimi rehber edinmesini sağlamıştır

Cevap Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu Yazılarda İlgi ÇekiciTavsiye
Mutlaka Okumalısın