8.2 C
New York kenti
Cuma, Aralık 4, 2020

Buy now

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Atatürk ilkelerinin niteliklerinden biri olan sevgi kavramının özünde, insanların karşılıklı olarak birbirine değer vermesi ve yardımlaşma ruhu vardır.

Atatürk’e göre millet olarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolu sevgiden geçer. Bu ancak insanların birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü olmasıyla gerçekleşir.

Atatürk, dünya barışı ve insanların mutluluğu için sevgiyi temel kabul etmiştir. Başta vatan sevgisi olmak üzere çocuk, toplum, ağaç ve doğa sevgisine de özel önem vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir” sözü insan sevgisinin göstergesidir. Atatürk döneminde Türkiye’de sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi alanlarında atılan adımlar da insan sevgisinin bir sonucudur.

Atatürk İnsan Odaklıdır

Atatürk cephede çarpıştığı düşmanların bile gururunu incitmemiş, düşmanı bile olsa insanlara sevgiyle yaklaşmıştır. Atatürk’ün bu düşüncesi kurmuş olduğu yeni devletin barışçı olmasını ve insana değer vermesini sağlamıştır.

Atatürk’ün bütün çabası insan içindir, insana yöneliktir ve ona göre esas olan insanlığın mutluluğudur. Atatürk’e göre en güçlü unsur insan sevgisidir. O, insanlık idealinin âşık ve seçkin simasıdır.

Bir Cevap Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol tarihidir. 26 Ağustos...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile olmuştur. Türkiye...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı büyük toprak...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde bulunmuştur. Atatürk...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir. İngilterenin Yunan...