İnsan ve İnsanlık Sevgisi

0

Atatürk ilkelerinin niteliklerinden biri olan sevgi kavramının özünde, insanların karşılıklı olarak birbirine değer vermesi ve yardımlaşma ruhu vardır.

Atatürk’e göre millet olarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolu sevgiden geçer. Bu ancak insanların birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü olmasıyla gerçekleşir.

Atatürk, dünya barışı ve insanların mutluluğu için sevgiyi temel kabul etmiştir. Başta vatan sevgisi olmak üzere çocuk, toplum, ağaç ve doğa sevgisine de özel önem vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir” sözü insan sevgisinin göstergesidir. Atatürk döneminde Türkiye’de sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi alanlarında atılan adımlar da insan sevgisinin bir sonucudur.

Atatürk İnsan Odaklıdır

Atatürk cephede çarpıştığı düşmanların bile gururunu incitmemiş, düşmanı bile olsa insanlara sevgiyle yaklaşmıştır. Atatürk’ün bu düşüncesi kurmuş olduğu yeni devletin barışçı olmasını ve insana değer vermesini sağlamıştır.

Atatürk’ün bütün çabası insan içindir, insana yöneliktir ve ona göre esas olan insanlığın mutluluğudur. Atatürk’e göre en güçlü unsur insan sevgisidir. O, insanlık idealinin âşık ve seçkin simasıdır.

Henüz Yorum Yok

Cevap Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version