Atatürk İlkeleri Bütünleyici İlkeler Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

-

Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bir bütün olarak yaşaması içinde hiçbir bölücü, yıkıcı unsura yer vermemesi demektir. Atatürk böyle bir toplum hayal etmiş ve Türk gençlerinin bu duygularla eğitilmesini arzu etmiştir.

Atatürk milliyetçiliğinin gereği olan milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü aynı zamanda din ve mezhep ayrılıklarını dikkate almayan laiklik ilkesiyle de bütünleşmiştir.

Vatan, Millet ve Devlet Bütündür

Atatürk, milletin çağdaşlaşmasında hep milli birlik ve beraberliği esas almıştır. Bunu zedeleyecek hiçbir davranıştan yana olmamıştır. Milli birlik ve beraberlik duygusu milleti birbirine sıkıca bağlamıştır. Türk milletini oluşturan insanların doğum yeri, eğitim düzeyi, meslek, mezhep, siyasi görüşleri farklı olabilir ama ay yıldızlı bayrak birdir. Vatan, millet ve devlet bir bütündür. Türk milletinin bütün fertleri aynı gemide yolculuk yapan insan gibidir. Milli birlik ve beraberlik ilkesi bu geminin su almasını önlemekle kalmamış tüm felaketlere karşı güvenli bir liman olmuştur.

Bu ilke, Türk milletinin karşılıklı sevgi ve saygı duygusuyla birbirine bağlanmasını ve ortak amaçlara yönelik olarak varlığını devam ettirmesini sağlamıştır.

Cevap Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu Yazılarda İlgi ÇekiciTavsiye
Mutlaka Okumalısın