18.2 C
New York kenti
Perşembe, Ekim 22, 2020

Buy now

Milli Egemenlik

Atatürk, 22 Mayıs 1919 tarihli İstanbul Sadaret Makamına gönderdiği raporda şöyle demiştir: “Millet yekvücut olup hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir.” Buradaki hâkimiyetten kasıt millet egemenliğidir.

İrâde-i Milliye

Atatürk’ün, 9’ncu Ordu Müfettişi olarak imzaladığı ve İstanbul hükümetinin hiçbir vasfının kalmadığını belirttiği Amasya genelgesinin özünde: “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” sözü vardır.

23 Temmuz 1919’da toplanan ve Sivas Kongresine bir hazırlık çalışması olan Erzurum Kongresinde “Kuva-yı Milliyeyi âmil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak esastır” kararı alınmıştır. Manda ve Himayenin kesinlikle kabul edilemeyeceği ulusal bağımsızlığın zorunluluk olduğu vurgulanmıştır.

Mondros Ateşkes antlaşması kapsamında Türk toprağının parçalanamayacağı ve milli sınır kavramı üzerinde durulmuştur.

Milli egemenlik ilkesi gereğince padişah, halife, şeyhülislam kavramları kaldırılarak teokratik düzen yerine kayıtsız şartsız ulus egemenliğine dayanan laik bir Cumhuriyet kurulmuştur.

Cumhuriyetin birinci niteliği Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünde vücut bulmuştur. Egemenliğin kaynağı millet ve milletin temsilcisi de Meclis olmuştur.

Yeni Türkiye Devlet yapısının ruhu milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Bu ilke devletin nezdinde milletin söz sahibi olmasını sağlamış ve milletin kendi geleceğini şekillendirmesine imkan vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk sayesinde milli egemenlik kavramı Türk devlet yapısına ilk defa girmiş ve yerleşmiştir. Atatürk’e göre, millete efendilik yoktur, hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir....