Kadın Hakları

kadın hakları

Kadın Hakları, Atatürk’ün kadınlara verdiği önem sayesinde kadını hor görüp aşağılayan eylem ve görüşlerin varlığına son verilmiştir. Tarihsel süreçte din

Kemalist İdeoloji Nedir

kemalist ideoloji nedir

Kemalist ideoloji nedir? sorusunun en güzel cevabı, 9 Mayıs 1935’te Atatürk’ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayında, Cumhuriyet

Atatürkçülük

atatürkçülük

Atatürkçülük görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık ilkesi sayesinde yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel ve belirli

Ulusal Siyaset ve İnkılâp

ulusal siyaset ve inkilap

Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset; Ulusal sınırlarımızın içinde, her şeyden önce

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

atatürk'ü etkileyen düşünürler

Atatürk’ü etkileyen düşünürlerden en önemli kişilik Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda

Atatürk’ün Vatanseverliği

Atatürk'ün Vatanseverliği

Atatürk’e göre milleti, kan birliğinden çok, ülkü ve kültür birliğinin oluşması ortaya çıkarmaktadır. Eğer bir ülkede yaşayan insanlar arasında, dil,

Atatürk’ün Evrenselliği

atatürk'ün evrenselliği

Atatürkçü Düşünce Sisteminde, Türk İnkılâbı ve ilkeleri ulusal olduğu kadar evrenselliği de bünyesinde taşımaktadır. Atatürkçülükteki tam bağımsızlık inancı ve ideali

Atatürkçü Düşünce Sistemi

atatürkçü düşünce sistemi

Atatürkçü Düşünce Sistemi olayların Atatürk tarafından akıl yoluyla değerlendirilmesi ve tarih bilinci içinde yorumlanmasıyla oluşmuştur. Emperyalist tutumları sonunda zenginleşen Avrupa

Atatürk’ün Vefatının Basındaki Yeri

Atatürk'ün vefatının Basındaki yeri

Atatürk’ün vefatının basındaki yeri ile ilgili kaleme alınan yazıların çoğunda “Gazi Mustafa Kemal Türkiyesi”, “Mustafa Kemal’in Türkiyesi”, “Atatürk’ün Türkiyesi” gibi