Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İlber Ortaylı’nın Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı biyografi türünde bir kitaptır. Günümüzde bazı kesimlerin tarihi gerçekleri bulandırdığı konuları ünlü tarihçi İlber Ortaylı dönemin şartları...

Kadın Hakları ve Atatürk

Tarihin derinlikleri incelendiğinde kadını hor görüp aşağılayan eylem ve görüşlerin varlığına rastlamak mümkündür. Tarihsel süreçte din adamları kadını rencide ederek ‘şeytan aracı’, ‘günahın sembolü’...

Kemalist İdeolojinin Temel Nitelikleri

9 Mayıs 1935'te Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayında, Cumhuriyet yönetiminin en iyi devlet biçimi olduğu kabul edilmekle birlikte, “devletin esas...

Atatürkçülüğün Bir Dünya Görüşü Olarak Benimsenmesi

Atatürkçü dünya görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık ilkesi sayesinde yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel ve belirli bir kalıptan kurtarılması...

Atatürkçülüğün Doğuşu

Osmanlı Devlet yapısının çökmesinden sonra yeni değerler bütününe ve yeni bir hayat tarzına ihtiyaç vardı. 1923 yılında dünya milletleri arasında bağımsız hüviyetiyle yerini alan...

Atatürk Dönemi Fikir Hareketleri

Devleti Nasıl Kurtarabiliriz? Osmanlı Devleti yöneticileri batının gelişmeleri karşısında orduda ve devlet idaresinde reform yaparak askeri teşkilatı güçlendirdiler. Bu değişim ve yenileşme hareketlerinin sonucundan etkilenen...

Ulusal Siyaset ve İnkılâp

Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset; Ulusal sınırlarımızın içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, Ulus...

Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

Atatürk’ü etkileyen en önemli kişi Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim olarak da...

Bu Yazılarda İlgi ÇekiciTavsiye
Mutlaka Okumalısın

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet, milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyetle birlikte Türk...

Milli Mücadele’de Türk Kadını

Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu Kadını kararlı mücadele ile kendi...

Anıtkabir Yeri İçin Sözlü Vasiyet Tartışması

Anıtkabir yapılacak yere siyasi yetkililer karar verecekti. Ancak Atatürk’ün...