More

  Mustafa Kemal Atatürk

  Kadın Hakları ve Atatürk

  Tarihin derinlikleri incelendiğinde kadını hor görüp aşağılayan eylem ve görüşlerin varlığına rastlamak mümkündür. Tarihsel süreçte din adamları kadını rencide ederek ‘şeytan aracı’, ‘günahın sembolü’...

  Kemalist İdeolojinin Temel Nitelikleri

  9 Mayıs 1935'te Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayında, Cumhuriyet yönetiminin en iyi devlet biçimi olduğu kabul edilmekle birlikte, “devletin esas...

  Atatürkçülüğün Bir Dünya Görüşü Olarak Benimsenmesi

  Atatürkçü dünya görüşünün özünde planlı kalkınma ve karma ekonomi modeli benimsenmiştir. İnkılapçılık ilkesi sayesinde yeni oluşturulan değerler sisteminin güncel ve belirli bir kalıptan kurtarılması...

  Atatürkçülüğün Doğuşu

  Osmanlı Devlet yapısının çökmesinden sonra yeni değerler bütününe ve yeni bir hayat tarzına ihtiyaç vardı. 1923 yılında dünya milletleri arasında bağımsız hüviyetiyle yerini alan...

  Atatürk Dönemi Fikir Hareketleri

  Devleti Nasıl Kurtarabiliriz? Osmanlı Devleti yöneticileri batının gelişmeleri karşısında orduda ve devlet idaresinde reform yaparak askeri teşkilatı güçlendirdiler. Bu değişim ve yenileşme hareketlerinin sonucundan etkilenen...

  Ulusal Siyaset ve İnkılâp

  Atatürk’ün kişiliğinde Ulusal Siyaset ve İnkılâp büyük önem arz etmektedir. Ona göre ulusal siyaset; Ulusal sınırlarımızın içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, Ulus...

  Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

  Atatürk’ü etkileyen en önemli kişi Jean-Jacques Rousseau olmuştur. Atatürk için en önemli nokta Fransız düşünürün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal ve rejim olarak da...

  Atatürk, Vatansever, Milliyetçi ve Barışçıdır

  Atatürk'e göre milleti, kan birliğinden çok, ülkü ve kültür birliğinin oluşması ortaya çıkarmaktadır. Eğer bir ülkede yaşayan insanlar arasında, dil, kültür, ülkü ve çıkar...

  Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Yönü

  Mustafa Kemal Atatürk bir işe başlamadan önce o işin detaylı düşünüldükten sonra yapılmasını isterdi. Esasen Mustafa Kemal, genç yaşta bir asker iken askeri...

  Son Makaleler