Neden Atatürk?

İsimler; bireylerin kimlikleri olmanın yanında onların hangi ulusa mensup olduğunu da yansıtan bir işleve sahiptir. Bu nedenle ulusların geleceğe uzanan boyutunda çok önemlidir. Geçmişte eserleriyle uygarlık tarihine büyük katkılar sağlamış birçok Türk bilim adamı, Arap ismi taşıdıklarından dünya onları Arap olarak tanımaktadır. Dolayısıyla onların uygarlığa yapmış oldukları katkıları başkaları sahiplenmiştir. Türk’ü ise ilim irfan bilmezlikle suçlayıp “barbar” gibi haksız yakıştırmalarla tanımlamışlardır.

Türk araştırmacılar bugün onların Türk olduklarını ispat etmekle meşguller. Bu tarihsel ve hayatî yanılgıyı ve yanlışı düzeltme ihtiyacını hisseden Mustafa Kemal, işe kendi ismini değiştirip ATATÜRK adını alarak başlamıştır.

Aşağıdaki anekdot buna güzel bir örnektir:

Demin bir sözü yanlış söyledim, Gazi’yi, Büyük Millet Meclisi, kanunla “ATATÜRK” yaptı, dedim. Bu söz eksiktir. O, kendini “ATATÜRK” yaptı. Kanun, bu gerçeği kabul etti. O günlerde soyadı kanunu çıkacaktı. Bir akşam yemeğinde Gazi, “ATATÜRK” adını alacağım, dedi. İtiraz ettiler:

-Memleket, dünya, tarih Gazi Mustafa Kemal’i tanıyor. Ona nasıl dokunulur.

Atatürk şöyle yanıtladı:

-En tanınmış Türkler, yabancı isimler taşıyorlar. İbni Sina gibi, Elbiruni gibi… Bu yabancı isimlerin karşısında, bunların Türk olduklarını kanıtlamamız gerekiyor ve kanıtlamak için de uğraşıp duruyoruz. Buna son vereceğim ve bu işe kendi adımla başlıyorum!

Ve Gazi Mustafa Kemal o gece Atatürk’tü. Ertesi gün kanun bu değişikliği onayladı. Onun kanuna bu kadar nazı geçerdi.

Yorum yapın