8.2 C
New York kenti
Cuma, Aralık 4, 2020

Buy now

Rasattepe’nin Özellikleri

Anıtkabir’in 17 Ocak 1939 tarihinde CHP Meclis Grup toplantısında Rasattepe’de yapılması kararlaştırıldı. Rasattepe üzerinde tek katlı rasat (meteoroloji) istasyonu bulunduğundan tepeye Rasattepe denmiştir.

Rasattepe bölgesi Anıtkabir için seçilince buraya yapılması planlanan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bina projesi iptal edildi. Anıtkabir inşa edildikten sonra Rasattepe ismi Anıttepe olarak anılmaya başlandı. 1930’lu yıllarda Ankara’nın tamamen dışında bir arazi olan Rasattepe’de askerler tatbikat icra etmişlerdir.

Beştepeler adıyla anılan tümülüs alanı olarak isimlendirilen Rasattepe’de büyük tümülüsler nekropolünün bir bölümün olduğu biliniyordu. Anıtkabir yapımı esnasında Rasattepe’deki tümülüsler kaldırılmıştır.

Anıtkabir Sahasında Kazı Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu tümülüslerde yapılacak kazıyla ilgili çalışmalar yaptılar. Anıtkabir sahasında yapılan kazıda, M.Ö. 8. yüzyıla uzanan Frig döneminden kalma iki tümülüs açıldı. Birinci tümülüste ardıçtan sandukası olan anıtsal bir Frig mezarı bulundu. İkinci tümülüsün içinde taşla yapılmış bir mezar çukuru vardı. Yapılan kazılar neticesinde Frig dönemine ait birçok eser bulundu.

1967 yılında Anıtkabir sahasında yapılan kazıda 2800 yıllık iki mezar daha ortaya çıkartıldı. Anıtkabir’in inşa edildiği Rasattepe, Frig döneminden kalma tümülüslerin bulunduğu nekropol alanıydı.

Anıtkabir’in Yeşillendirilmesi

Anıtkabir’in inşa edildiği Rasattepe’nin inşaat öncesinde çorak olduğu tek bir yeşil ağacın olmadığı fotoğraflardan anlaşılmaktadır. 1946 yılında 750 dönümlük alana sahip Anıtkabir’in çevresine peyzaj çalışmalarına başlandı. Çevre düzenlemesine ilişkin peyzaj çalışmasının projelendirilmesi Prof. Dr. Sadri Aran tarafından yapıldı. Planlamanın merkezinde Anıtkabir’in manevi değerini taçlandırdığı tepe olacaktı. Bu tepenin etrafında geniş bir yeşil kuşak oluşturulacaktı. Rasattepe’nin eteklerine yüksek ve büyük hacimli ağaçlar dikilerek anıta yaklaştıkça boylarının alçalması ayrıca anıta yaklaştıkça ağaçların renkleri bozlaşan ve bozkırın basık formlu anıtın heybetli yapısı önünde adeta sönüp silinecekti.

Aslanlı Yol, iki tarafı ağaç kitlelerinden oluşan yüksek yeşil çitlerle kent peyzajının etkisinden ayrılacaktı. Anıtkabir’in çevresinde başlangıçta 150 bin ağaç dikilmesi planlanmış ancak bu amaca ulaşılamamıştır. Yine de tek bir ağaç olmayan çorak Rasattepe’de, inşaat sürecinde ve sonrasında yeşil bir kuşak oluşturuldu. Anıtkabir Parkına dikilen farklı türden ağaçlar ve süs bitkileri ile zengin bir flora yaratıldı.

Bir Cevap Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol tarihidir. 26 Ağustos...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile olmuştur. Türkiye...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı büyük toprak...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde bulunmuştur. Atatürk...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir. İngilterenin Yunan...