More

  Tarih

  İzmir’in Kurtuluşu

  İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol...

  Sivas Kongresi

  Sivas Kongresi, Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile...

  Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

  Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı büyük toprak...

  Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

  Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde bulunmuştur. Atatürk...

  Milli Mücadele’de Türk Kadını

  Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu Kadını kararlı mücadele ile kendi kabuğundan sıyrılarak milli hedef doğrultusunda kahramanca mücadele etmiştir. Milli mücadeleye katkıları cephede savaşmakla kalmamış yurdun dört...

  Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu

  6 Aralık 1922'de, Saltanatın kaldırılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa "Halk Fırkası" adında bir parti kurmak niyetinde olduğunu basına açıkladı. Atatürk kurulacak bu yeni partinin...

  Cumhuriyet Kültürü

  1920 ve 1960 yılları arasında Türkiye’de izlenen kültür politikalarını dört safhada değerlendirebiliriz. İlk evre (1920-1938) Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen kültür devrimi dönemi, ikinci evre (1939-1945) hümanizme...

  Türkiye’de Laiklik Süreci

  Laiklik kavramı hakkında Mustafa Kemal Atatürk, “Türk tarihinin en eski devirlerine bakılırsa görülür ki, Türk milleti din, inanç ile devlet ve siyaset işlerini birbirinden...

  Atatürk’ün Yol Arkadaşları Cumhuriyet’in İlanı’nı Nasıl Karşıladı?

  Kâzım Karabekir Paşa'nın Endişeleri Cumhuriyet’in ilan edilmesinden iki yıl önce, Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf gönderilmişti. 1921 yılında gönderilen telgrafın içeriği Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i...

  Son Makaleler