57’nci Piyade Alayı

57'nci piyade alayı

57’nci Piyade Alayı, 25 Aralık 1892 yılında Trablusgarp’ta 15 nci Tümen kuruluşunda teşkil edilerek Balkan Savaşı’na katılmış ve harpten sonra

Kazım Karabekir’in Dünya Görüşü

Kazım Karabekir’in Dünya Görüşü

Kazım Karabekir’in toplumsal değişime ilişkin görüşlerinin muhafazakar sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Atılacak yenilik adımlarının toplumun kültürel yapısıyla örtüşen ve zamana

İzmir’in Kurtuluşu

izmir'in kurtuluşu

İzmir’in Kurtuluşu 9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün

Sivas Kongresi

sivas kongresi

Sivas Kongresi, Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

sivas kongresi ve amerikan mandası

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası ilişkisi, Osmanlı Devletinin içine düştüğü çıkmaz durumu Mecliste yaşanan tartışmalarla göz önüne sermektedir. Üç kıtada

llgın Manevraları

ılgın manevraları

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi

Cumhuriyet Fikri

cumhuriyet fikri

Cumhuriyetin fikrinin ortaya çıkışı başka bir deyimle tohumları Tanzimat’la birlikte atılmıştır. Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler tarafından nakış gibi işlenmiştir.

Cumhuriyet Kültürü

1920 ve 1960 yılları arasında Türkiye’de izlenen kültür politikalarını dört safhada değerlendirebiliriz. İlk evre (1920-1938) Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen kültür devrimi