Kategori

Tarih

Türkiye’de Laiklik İlkesinin Yerleşmesinin Aşamaları

Laiklik kavramı hakkında Mustafa Kemal Atatürk, “Türk tarihinin en eski devirlerine bakılırsa görülür ki, Türk milleti din, inanç ile devlet ve siyaset işlerini birbirinden...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası ilişkisi, Osmanlı Devletinin içine düştüğü çıkmaz durumu Mecliste yaşanan tartışmalarla göz önüne sermektedir. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin...

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi, Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile...

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunduğunda çok etkilenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştır. Milli mücadele döneminde yaşanan sıkıntıları dile getiren Atatürk, gençlere öğütlerde...

Alagöz Karargâh Müzesi

Alagöz Karargah Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Sakarya Meydan Muhaberesinde düşmanın Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cephesi Komutanlığı, Ankara’ya 45 km....

57’nci Piyade Alayı

57'nci Piyade Alayı, 25 Aralık 1892 yılında Trablusgarp’ta 15 nci Tümen kuruluşunda teşkil edilerek Balkan Savaşı’na katılmış ve harpten sonra lağvedilmiştir. Ocak 1915’te Tekirdağ’da 19'ncu...

Kazım Karabekir’in Dünya Görüşü

Kazım Karabekir'in toplumsal değişime ilişkin görüşlerinin muhafazakar sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Atılacak yenilik adımlarının toplumun kültürel yapısıyla örtüşen ve zamana yayılarak yapılmasını istemiştir. Başka...

İzmir’in Kurtuluşu

İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol...

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi, Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası ilişkisi, Osmanlı Devletinin içine düştüğü çıkmaz durumu Mecliste yaşanan tartışmalarla göz önüne sermektedir. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin...

Çok Okunanlar