Tarih

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye dönüştüğü zaferin sembol tarihidir. 26 Ağustos 1922’de topçu atışı ile başlayan Büyük Taarruz süvarilerin manevrasıyla Yunan cephesi iki günde yarılmış ve...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasına giden süreç incelediğinde manda ve himaye, bölgesel kurtuluş reçeteleri yerine Tam İstiklal...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı büyük toprak kaybetmiştir. Sanayi devriminden yararlanamayan Osmanlı Devleti, Balkanlar’ın kaybedilmesi ve Trablusgarp’ın İtalyanlara bırakılmasıyla ekonomik açıdan çöküntüye uğramıştır. Sömürge...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde bulunmuştur. Atatürk harekat öncesi Sovyet desteğini arkasına alarak itilaf devletlerine karşı Türk ordusunun ve halkının savaşa hazır...

Milli Mücadele’de Türk Kadını

Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu Kadını kararlı mücadele ile kendi kabuğundan sıyrılarak milli hedef doğrultusunda kahramanca mücadele etmiştir. Milli mücadeleye katkıları cephede savaşmakla kalmamış yurdun dört bir yanında miting düzenleyerek işgal ordularını hedef almışlardır. İşgal kuvvetlerinin lider ve eşlerine her miting...

Cumhuriyet Fikrinin Oluşumu

6 Aralık 1922'de, Saltanatın kaldırılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa "Halk Fırkası" adında bir parti kurmak niyetinde olduğunu basına açıkladı. Atatürk kurulacak bu yeni partinin tanıtımını ve bu zaman zarfına kadar yapılan faaliyetlerin kamuoyu etkisini anlamak üzere yurt dışı gezisine...

Cumhuriyet Kültürü

1920 ve 1960 yılları arasında Türkiye’de izlenen kültür politikalarını dört safhada değerlendirebiliriz. İlk evre (1920-1938) Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen kültür devrimi dönemi, ikinci evre (1939-1945) hümanizme ve aynı zamanda kültür inkılaplarına karşı polemik dönemi, üçüncü evre (1946-1950) evrimcilik dönemi ve son...

Türkiye’de Laiklik Süreci

Laiklik kavramı hakkında Mustafa Kemal Atatürk, “Türk tarihinin en eski devirlerine bakılırsa görülür ki, Türk milleti din, inanç ile devlet ve siyaset işlerini birbirinden ayırmak gerektiğini ve önemini çok erken anlamıştır''. diyerek devrimlerinin gerçekleşeceği günün hesabını çoktan yapmıştır. Fransız eski...

Atatürk’ün Yol Arkadaşları Cumhuriyet’in İlanı’nı Nasıl Karşıladı?

Kâzım Karabekir Paşa'nın Endişeleri Cumhuriyet’in ilan edilmesinden iki yıl önce, Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf gönderilmişti. 1921 yılında gönderilen telgrafın içeriği Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’na dairdi. Kâzım Karabekir Paşa kişisel çekinceleri ile birlikte ‘en hayati endişe’nin hilafet ve...

Cumhuriyet’in İlanı Nasıl Karşılandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, anayasa değişikliği ile ilan edilmiş olan Cumhuriyet ülke sathında genel itibarıyla olumlu karşılanmıştı. Bununla beraber anayasa değişikliğinin birkaç saat içinde yapıldığı ve aceleye getirildiği şeklinde eleştiriler de göze çarpıyordu. Cumhuriyet’in ilanı üzerine şaşkınlıklarını gizleyemeyen İstanbul...

Son Makaleler

İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül, Mondros Mütarekesiyle başlayan haksız işgal girişimlerine karşı Türk Milletinin bölgesel direnişinin, Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla topyekün mücadeleye...

Sivas Kongresi

Osmanlı Devletinin fiili olarak parçalandığı süreçte Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşının kaybedilmesi, Mondros Mütarekesinin ağır şartları Atatürk tarafından Milli Mücadelenin başlatılmasına vesile olmuştur. Türkiye...

Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası

Sivas Kongresi öncesinde üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin yeniliklere ayak uyduramaması Meşrûtiyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır. Kırk yıl tahtta kalan Abdülhamid döneminde Osmanlı büyük toprak...

Atatürk’ün 5. Süvari Kolordusunu Teftişi

Büyük Taarruz öncesi Başkomutan Atatürk, Sovyet ve Azeri büyükelçi, askeri ataşelerle birlikte Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın, Konya’yı kapsayan cephe gezisi ve denetlemelerde bulunmuştur. Atatürk...

Büyük Taarruzun Başarısı

26 Ağustos’ta Türk Milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe geçen Büyük Taarruz taktik ve stratejik planlamasıyla tüm dünyadan gizli tutularak icra edilmiştir. İngilterenin Yunan...