Tarih

Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği devrimlerde sahip olduğu tarih bilgisinden her zaman faydalanmıştır. Türk Tarih Kurumunu özel gayretle kurarak Türk milletine milli bir ruh vermek ve Türk tarihinin gelecek nesillere tarafsız aktarılmasını hedeflemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, öğrencilik yıllarından itibaren okuduğu tarih kitapları ile çok iyi bir tarihi birikime sahip olmuş ve bu bilgi birikiminden devlet yönetiminde istifade etmiştir.

Exit mobile version