More

  Tarih

  Cumhuriyet’in İlanı Nasıl Karşılandı

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, anayasa değişikliği ile ilan edilmiş olan Cumhuriyet ülke sathında genel itibarıyla olumlu karşılanmıştı. Bununla beraber anayasa değişikliğinin birkaç saat içinde...

  Cumhuriyet’in İlanı

  1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması sonrasında ülkenin yönetim şekline ilişkin tartışmalar başlayacak, Türkiye Devleti’nin uluslararası düzeyde tanındığı 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması sonrasında...

  Atatürk’ün Yol Arkadaşlarının Saltanatın Kaldırılmasına Yaklaşımı

  Saltanat’ın Kaldırılması Konusunda Yol Arkadaşlarının Tavrı Mustafa Kemal Paşa ile Milli Mücadele süresince birlikte hareket ettiği yol arkadaşları ile yol ayrımına Cumhuriyet’in ilanı sürecinde gelmişti....

  Atatürk’ün İnebolu Şapka Nutku

  Atatürk’ün İnebolu Şapka Nutku (27 Ağustos 1925) "Hanım ve Bey arkadaşlarım; Bana seçkin huzurunuzda söz söylemek fırsatını verdiğinizden çok mutluyum. Bunun için size özellikle teşekkür ederim....

  Büyük Taarruz Muharebe Alanı Değerlendirmesi

  Türk milletinin Milli Mücadele’de düşman karşısında göstermiş olduğu mücadelenin sonuçlanmasında etkili olan Büyük Taarruz, Türk ordusunun kazanmış olduğu önemli bir zaferdir. Tarihte yerini almış...

  Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

  Mustafa Kemal Atatürk Gençliğe hitabeyi okuduğunda çok etkilenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştır. Milli mücadele döneminde yaşanan sıkıntıları dile getiren Atatürk, gençlere öğütlerde bulunarak bir...

  Onuncu Yıl Nutku

  29 Ekim 1933 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli mücadelenin kimlere ve neden yapıldığını, Cumhuriyetin idamesi anlamında müteakip dönemde nelerin yapılması gerektiğini...

  Son Makaleler